Algemene voorwaarden

Algemene (leverings)voorwaarden

Producten bestellen
Al onze artikelen zijn onderverdeeld in verschillende categorieën die je kan selecteren in het uitklapmenu bovenaan de website. Vervolgens kan je deze artikelen toevoegen aan je winkelwagentje. Bij sommige artikelen raden we een aantal artikelen aan die bij het door jouw gekozen artikel horen. Wanneer al je gewenste artikelen zijn toegevoegd aan je winkelwagentje kies je voor “Afrekenen”. Vervolgens dien je aantal gegevens op te geven waardoor wij deze bestelling kunnen verwerken.

Betrokken partijen
Deze leveringsvoorwaarden maken deel uit van alle overeenkomsten en zijn van toepassing op alle (overige) handelingen en rechtshandelingen tussen Cook Fusion, de leverancier, bij wie je via deze website producten bestelt, en jezelf, ook wanneer die (rechts)handelingen niet mochten leiden tot, of niet in verband staan met, een overeenkomst.

Totstandkoming overeenkomst
Een overeenkomst komt pas tot stand wanneer je, nadat je via deze website één of meerdere producten hebt besteld, van Cook Fusion langs elektronische weg de orderbevestiging van jouw bestelling hebt ontvangen. De orderbevestiging wordt geacht te zijn ontvangen wanneer deze voor jou toegankelijk is.

Aanbiedingen, acties en promoties
Alle aanbiedingen, acties en promoties op deze website zijn vrijblijvend. Aanbiedingen geschieden onder voorbehoud van de beschikbaarheid van bestelde producten. Cook Fusion beschikt over voldoende voorraad voor de duur van de promotie. Is ondanks alles het product toch uitgeput dan zal er een bestelling geplaatst worden bij de fabrikant of geheel vrijblijvende een gelijkwaardig product aangeboden worden.

Betalingsmethoden
Cook Fusion accepteert de volgende betalingsmethoden:
Cash betaling bij afhaling op het adres Berentrodedreef 51, 2820 Bonheiden tijdens onze openingsuren
Via overschrijving op het KBC rekeningnummer 743-0424500-42 Cook Fusion BVBA, Berentrodedreef 51, 2820 Bonheiden, België
BIC-code : KREDBEBB
IBAN-nummer : BE77 7430 4245 0042
Land : BELGIUM
Paypal
IDEAL
Bancontact
Sofort
Visa
Mastercard

Afhaling & Verzendingskosten
Afhaling
Je kan je bestelling gratis komen afhalen in ons magazijn (Berentrodedreef 51, 2820 Bonheiden, België) tijdens de openingsuren:
Maandag van 17u tot 19u
Donderdag van 14u tot 19u
Verzendingskosten
Wij leveren, nadat we de betaling hebben ontvangen in België, Nederland en Luxemburg.
Bestellingen vanaf €50 worden gratis verzonden.
Bestellingen minder dan €50 worden verzonden voor €5.

Prijzen
Alle aangegeven prijzen zijn in Euro en inclusief 21%BTW. Alle aanbiedingen/afbeeldingen/prijzen zijn onder voorbehoud van type/scan fouten en/of wijzigingen door de fabrikant.

Levering
Levering van de door jouw bestelde producten vindt plaats door onze externe leveringsfirma en/of door De Post voor verantwoordelijkheid van Cook Fusion BVBA wiens product(en) je hebt besteld.
De Levering zal door de leveringsfirma maximaal 3 maal aangeboden worden tijdens de werkuren. Wanneer er na 3 leveringspogingen nog steeds niemand het pakket aanvaard heeft zal de bestelling terug verzonden worden naar onze onze winkel. U kan vervolgens kiezen om de verzending opnieuw uit te voeren naar hetzelfde adres of naar een ander adres(mits het opnieuw betalen van de verzendingskosten) of u kan het pakket komen afhalen.
De levertijd bedraagt ongeveer 2 werkdagen na ontvangst de betaling, tenzij in de productinformatie of op de website anders is aangegeven. De levertijden gelden als indicatie.Opgegeven levertijden zullen nimmer zijn te beschouwen als fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Ruilen en herroepingsrecht
Bij afhaling of bij levering ben je verplicht de producten onmiddellijk na ontvangst nauwkeurig te inspecteren. Ruilen is uitsluitend mogelijk onder overlegging van de originele factuur en binnen zeven (7) werkdagen na aflevering van het product. Het is mogelijk om je geld terug te krijgen of het artikel om te ruilen. Dit is enkel mogelijk voor particulieren en niet voor bedrijven. De produkten dienen ongebruikt terug gestuurd worden en in de staat van aankoop te verkeren (originele onbeschadigde verpakking). Cook Fusion BVBA zal uitsluitend de aankoopprijs van het product vergoeden minus de gemaakte verzendkosten.

Reclamatie
Cook Fusion BVBA is verantwoordelijk voor de door hem getoonde en geleverde producten en de levering ervan. Wanneer het afgeleverde niet aan de overeenkomst beantwoordt zal Cook Fusion BVBA het ontbrekende alsnog afleveren, dan wel, naar zijn keuze, overgaan tot herstel of vervanging van het afgeleverde product.

Afbeeldingen en productbeschrijving
De getoonde afbeeldingen zijn slechts ter illustratie. Hoewel wij er alles aan doen om de afbeeldingen werkelijkheidgetrouw te maken kunnen er verschillen zijn met de geleverde producten. Als een artikel niet voldoet aan de productbeschrijving en/of afbeelding kunt je het artikel kosteloos retour zenden.

Leveringsplicht en fraudebestrijding
Wij behouden ons het recht voor om orders die via onze website zijn binnengekomen te weigeren. In zo’n geval betalen wij het aankoopbedrag uiteraard terug, indien dit reeds betaald is. Van dit recht maken wij bijvoorbeeld gebruik als er artikelen verkeerd geprijsd zijn of als er door een software storing een verkeerd bedrag wordt aangerekend.

Daarnaast besteden wij bijzonder veel aandacht aan de bestrijding van credit-card-fraude en andere vormen van fraude. Helaas kan dit de uitvoering van uw order soms vertragen. Wij zullen echter altijd een betalingsvorm aanbieden waarmee wij uw order snel kunnen versturen. Wij vragen je begrip voor dit beleid. Over de wijze waarop wij onze orders en betalingen controleren kunnen we helaas geen mededelingen doen.

Beperking van aansprakelijkheid
De verkoop van producten van de Cook Fusion BVBA website gebeurt elektronisch. Zodoende bent u ermee akkoord dat Cook Fusion elektronisch met jou communiceert. Het is Cook Fusion BVBA toegestaan jou e-mailberichten en andere mededelingen te sturen met betrekking tot jouw bestelling via het Internet. Voor zover toegestaan door de wet, bent je ermee akkoord dat bovenstaande elke wetgeving vervangt die andere methodes of timing voorschrijft met betrekking tot de ontvangst van kennisgeving aangaande jouw bestelling.

Cook Fusion BVBA is gerechtigd berichten via andere weg te sturen, bv. per post en heeft ook het recht geschreven berichtgeving te ontvangen indien deze wijze elders in de Overeenkomst gespecificeerd is. Voor zover toegestaan door de wet, ben je, in het geval van betwisting, ermee akkoord de aanvaardbaarheid van bewijsstukken van een bestelling, berichtgeving, mededeling of boodschap via elektronische weg tussen de partijen binnen deze Overeenkomst niet te betwisten.

Vestigingseenheid en inschrijving onderneming
De zetel van de vennootschap Cook Fusion BVBA is gevestigd te 2820 Bonheiden, Berentrodedreef 51.

Cook Fusion BVBA is ingeschreven via het ondernemingsloket met het volgende BTW-identificatienummer: BE 0894.714.142 en met het volgende ondernemingsnummer: 894.714.142