Veiligheid gasflessen

Back to Blog

Veiligheid gasflessen

Propaan- en butaangasflessen

 • Voorzichtigheid in alle situaties is enorm belangrijk
 • Gasflessen moeten steeds rechtstaand vervoerd worden
 • Gasflessen moeten vastgezet worden tijdens het transport
 • Bij een standaard gasfles heb je steeds een veiligheidsdop die bij transport verplicht op de gasfles geplaatst dient te worden
 • Gas is een vluchtige brandstof, zorg dus dat er tijdens het aansluiten en afsluiten geen open vuur in de buurt is
 • Graaf een gasfles nooit in
 • Plaats indien mogelijk de gasfles in de schaduw
 • Gebruik enkel een goedgekeurde propaan gasslang voor propaan gasflessen en gebruik enkel een goedgekeurde butaan gasslang voor butaan gasflessen.
 • De lengte van de gasslang is steeds beperkt tot 1,50 meter
 • Koppel na gebruik de gasfles steeds los van de drukregelaar
 • Draai de gaskraan goed dicht na gebruik

Drukregelaar

Propaangas

 • De juiste drukregelaar voor een propaangasfles is een snelkoppeling (gasfles = grijs) met een debiet van maximum 37mbar (België en Frankrijk) en 50mbar (Nederland)
 • Propaangasflessen mogen enkel buiten gebruikt worden

Butaangas

 • De juiste drukregelaar voor een butaangasfles heeft een schroefdraad (gasfles = blauw) met een debiet van 28mbar
 • Butaangasflessen mogen buiten en binnen gebruikt worden

Weetje

We spreken wel van gasflessen maar eigenlijk zit er in de gasfles een vloeistof. Dit komt doordat men het gas onder druk zal opslagen waardoor het vloeistof wordt. Hierbij is inhoud van de brandstof de reden. één liter vloeibaar gas levert ongeveer een 250liter gas op.

Share this post

Back to Blog